uitvaartbegeleiding volwassenen

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Melange uitvaartbegeleiding

Melange uitvaartbegeleiding begeleidt u voor, tijdens en na de uitvaart van uw dierbare. Wij kunnen alle praktische zaken voor u verzorgen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven van het afscheid.

Het afscheid

Uw wensen vormen het uitgangspunt voor een persoonlijke, op maat gesneden uitvaart. Samen met u zoeken we naar het mooie, unieke en bijzondere in het leven van de overledene. Stap voor stap kijken we hoe uw herinneringen, gevoelens en overpeinzingen treffend kunnen worden vormgegeven in een plechtigheid die bij u past. Zodat het afscheid als een betekenisvolle herinnering voortleeft bij u en anderen.
Het afscheid kan plaatsvinden in een aula of kerk, maar u kunt ook kiezen voor een alternatieve locatie of een bijeenkomst thuis. Wij dragen suggesties aan als u daar behoefte aan heeft.
Onze diensten worden door elke uitvaartverzekering vergoed.

Als uw naaste extra zorg behoeft

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van nabestaanden die voor, tijdens en na de uitvaart extra zorg behoeven.
Denk bijvoorbeeld aan nabestaanden die lijden aan dementie of Alzheimer, mensen met een verstandelijke beperking of met een diagnose in het autisme-spectrum. In alle rust kijken wij wat zij nodig hebben en aankunnen voor, tijdens en na de ceremonie.

Begeleiding van kinderen

Ook voor kinderen kan het meebeleven van de uitvaart helpen om rustig het verlies te verwerken. Melange draagt graag suggesties aan om kinderen te betrekken bij de uitvaart. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ze de kist te laten beschilderen, of ze te laten helpen bij het sluiten van de kist.

Uw eigen afscheid vooraf vormgeven

Als u weet dat u zelf binnenkort gaat overlijden, kan het rust geven om uw uitvaart alvast te regelen. Misschien vindt u het prettig om de persoon die straks uw uitvaart organiseert zelf te ontmoeten en uw wensen door te nemen.
Vragen en ideeën die u bezighouden kunnen wij telefonisch of persoonlijk bespreken.


Opbaren in een rouwcentrum

Voor de opbaring zijn verschillende locaties mogelijk. U kunt zelf een locatie kiezen, bijvoorbeeld thuis of in een rouwcentrum. Er bestaan ook 24-uurs kamers waarvan u zelf een sleutel krijgt.

Thuisopbaring

Bij een thuisopbaring kunt u kiezen of uw dierbare in een kist of juist op bed wordt opgebaard, mits daarvoor voldoende ruimte is. Melange zal zorgen voor de juiste koeling.


Begraven

Particulier graf

U kunt een graf kopen, of huren. In een graf kunnen twee of drie overledenen begraven worden die familie van elkaar zijn. Het graf staat op naam van de zogeheten ’rechthebbende’. De rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. De looptijd van het contract voor een gehuurd graf kan per gemeente verschillen, maar is doorgaans 20 of 30 jaar, en kan vaak nog verlengd worden.

Algemeen graf

In een algemeen graf kunnen overledenen begraven worden die geen familie van elkaar zijn. De looptijd van het huurcontract is tien jaar (de wettelijke termijn voor grafrust), en die looptijd kan niet worden verlengd. Bovendien is het niet mogelijk zelf een plek uit te zoeken. Omdat de plek van het graf wordt gedeeld met het aantal personen dat er begraven ligt, heeft dat gevolgen voor de inscriptie op de grafsteen.

Natuurgraf

De laatste jaren worden in Nederland steeds meer natuurbegraafplaatsen ingericht, op landgoederen en in natuurgebieden. Vaak mag je zelf een plekje uitkiezen. Na de begrafenis wordt de bovenste laag van de grond zo teruggeplaatst dat de natuur zich snel herstelt. Het graf wordt meestal afgedekt met een houten plaat die snel vergaat. Nabestaanden krijgen GPS-coördinaten mee zodat zij het graf weer kunnen terugvinden. Het is ook mogelijk om een monument van natuurlijk materiaal te plaatsen.
Bij de meeste natuurbegraafplaatsen kunnen de grafrechten voor eeuwig worden afgekocht. Klik hier voor een overzicht van alle natuurbegraafplaatsen in Nederland.

Cremeren

Het afscheid

Indien u er de voorkeur aan geeft dat uw dierbare wordt gecremeerd, kunt u zelf bepalen in welk crematorium de crematie dient plaats te vinden. Er gelden geen wettelijke beperkingen. De plechtigheid kan geheel naar uw persoonlijke wensen worden ingevuld. De meeste crematoria hanteren een vaste tijd (gebruikelijk is 1,5 uur) voor de uitvaartdienst en samenkomst in de koffiekamer, voor een aansluitende condoleance. Het is altijd mogelijk om meer tijd te reserveren. Deze keuze brengt wel extra kosten met zich mee.

Asbestemming

Er zijn veel mogelijkheden om as een bestemming te geven. Verstrooiing op een strooiveld van het crematorium gebeurt veel, maar ook verstrooiing op zee, vanuit een vliegtuig of vanaf een schip is mogelijk. Verstrooien op een andere dierbare locatie is ook mogelijk, indien er vooraf officieel toestemming is gegeven door de eigenaar van de grond.
Naast verstrooiing is het mogelijk (een gedeelte van) de as anders te bestemmen. Zo zijn er speciale herinneringsobjecten of sieraden te koop waarin u een beetje as kunt bewaren.
Een andere mogelijkheid is het bij laten zetten in een urnenmuur (columbarium), in urnentuin of een urnengraf. Een urn mag worden bijgezet in een bestaand graf als daar nog plaats is. De urn geldt in dat geval als een begraven persoon.