uitvaartbegeleiding bij complex gedrag

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Uitvaartbegeleiding bij complex gedrag

Soms is een overlijden van een dierbare extra belastend. Bijvoorbeeld als u een verstandelijke beperking hebt, of bent gediagnosticeerd met dementie of met de ziekte van Alzheimer. Of wanneer u kampt met gedragsproblemen of met een psychische problematiek. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u misschien moeite om te begrijpen wat er precies gebeurt, voelt u zich overvraagd of raakt u overspoeld door emoties. Melange uitvaartbegeleiding staat u graag vakkundig bij, met oog voor uw kracht, wensen en mogelijkheden.

Als uw naaste extra zorg behoeft

Voor de omgeving van mensen die door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, is het soms zoeken naar de juiste balans tussen de zorg voor de naaste, en de ruimte vinden voor het eigen verlies. Een deskundige en persoonlijke begeleiding rondom de uitvaart kan steun en vertrouwen geven. Want op eigen wijze afscheid kunnen nemen van een dierbare draagt voor iedereen bij aan een goede rouwverwerking.

Antoinette Steenbeek is psycholoog en heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. Samen met hen bekijkt ze wat er nodig is om afscheid te kunnen nemen, en reikt praktische oplossingen aan die aansluiten bij de individuele behoeften en omstandigheden.

Begeleiding bij tegengestelde belangen

Soms veroorzaken verstoorde familieverhoudingen spanning rond een uitvaart. Bijvoorbeeld als een scheiding of familieruzie voor verwijdering heeft gezorgd tussen nabestaanden. Of als de overledene is omgekomen door een niet-natuurlijke dood.
Het komt ook voor dat nabestaanden het niet eens kunnen worden over het al dan niet begraven of cremeren, of over de opzet van het afscheid.
Soms vereisen cultuurverschillen in de familie een bijzondere aanpak.

Harmonie en tact

Melange uitvaartbegeleiding heeft een schat aan ervaring met uitvaarten waarbij een harmonieuze oplossing nodig is voor tegengestelde belangen, emoties en wensen. Vakkundig en met tact inventariseren wij de behoeften van de opdrachtgever en van de verschillende nabestaanden. Wij coachen en adviseren bij het samenstellen van een persoonlijk draaiboek voor de uitvaart, waarin iedereen een natuurlijke rol kan vinden. Zodat ook in complexe omstandigheden kan worden teruggekeken op een waardevol afscheid.

Lees hieronder verder over onze uitvaartbegeleiding voor een specifiek soort complex gedrag of ga direct naar de gewenste pagina via een link hieronder.


Aandacht voor autisme

Als u kampt met een Autisme Spectrum Stoornis of met klassiek autisme ervaart u uw omgeving soms op een andere manier. Veranderingen kunt u soms minder makkelijk verwerken. Belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een overlijden, kunnen extra impact hebben op u. Dan kan het fijn zijn om wat extra steun te krijgen, Melange uitvaartbegeleiding staat u voor, tijdens en na de uitvaart bij, met persoonlijk advies, praktische oplossingen en een luisterend oor.

Steun voor u én voor uw omgeving

Ook voor naasten van een persoon met een Autisme Spectrum Stoornis of met klassiek autisme kan begeleiding rond de uitvaart een steun in de rug zijn. Naasten die kampen met een vorm van autisme kunnen onverwacht of anders reageren op emoties rond de dood, en op de rituelen van een uitvaart. Misschien trekt uw naaste zich terug, of lijkt gevoelloos te reageren. Emoties die bij huw naaste in het begin niet zichtbaar zijn, kunnen later alsnog opdoemen.
Als een dierbare overlijdt, kan het veranderde gedrag van een persoon met autisme verwarrend zijn voor u als naaste. Deskundige rouwbegeleiding, met oog voor het individu en voor diens omgeving, geeft rust en vertrouwen rondom een uitvaart.

Maatwerk

Melange heeft veel ervaring met de rouwbegeleiding van kinderen en volwassenen met autisme. Wij werken bij een uitvaart niet met een standaard draaiboek, maar leveren maatwerk, afgestemd op iemands individuele behoeften en mogelijkheden, op de vorm van autisme en op de leeftijd van het kind of de volwassene.
In een persoonlijk gesprek inventariseren wij wat de persoon met autisme nodig heeft, en welke wensen er leven bij diens omgeving. In begrijpelijke taal geven we praktische tips voor het afscheid en begeleiden we het hele proces rond de uitvaart. Zodat iedereen ruimte krijgt om samen het verlies te delen.

uitvaartbegeleiding bij autisme


Aandacht voor dementie

Mensen met dementie of met de ziekte van Alzheimer, kampen met vergeetachtigheid en gaan zich vaak anders gedragen. Grote levensgebeurtenissen, zoals een overlijden, kunnen een extra belasting zijn. Dat vraagt van henzelf en van hun omgeving een groot aanpassingsvermogen.
Wanneer er iemand overlijdt, kan uw eigen verdriet schuren tegen de behoeften van uw naaste met dementie. Op dat moment kan Melange u deskundig ondersteunen en begeleiden voor, tijdens en na de uitvaart.

Maatwerk

Stap voor stap afscheid nemen, met aandacht voor de specifieke fase van dementie en de individuele wensen en behoeften, tekent de aanpak van Melange Uitvaartbegeleiding. Wij kijken naar de kracht en individuele mogelijkheden van de persoon met dementie, en onderzoeken stap voor stap in hoeverre iemand een rol kan en wil spelen bij de afscheidsceremonie.
Zodat iedereen op eigen wijze kan deelnemen aan een waardevol en waardig afscheid.

Dementievriendelijk

Melange is een dementievriendelijke organisatie. Wij bieden een veilige omgeving voor álle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben.
Wij weten hoe wij mensen met dementie het beste kunnen benaderen.

Melange Junior, begeleiding bij overlijden mensen met COMPLEX GEDRAG

uitvaartbegeleiding dementie


Als uw naaste een verstandelijke beperking heeft

Mensen met een vorm van verstandelijke beperking hebben voor hun achttiende levensjaar een ontwikkelingsstoornis opgedaan. Zij kunnen uiteenlopend gedrag vertonen, afhankelijk van het persoonlijke IQ, het sociale aanpassingsvermogen en de emotionele ontwikkeling. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen tijdens hun hele leven behoefte hebben aan persoonlijke en professionele ondersteuning bij sociale interactie en praktische zaken. Wanneer zij te maken krijgen met een overlijden, is soms extra begeleiding gewenst. Zowel voor de persoon met een verstandelijke beperking, als voor diens omgeving.

Maatwerk

Melange Uitvaartbegeleiding heeft ruime ervaring in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Stap voor stap afscheid nemen, met aandacht voor de individuele behoeften, tekent onze aanpak.

Wij hebben oog voor de kracht en mogelijkheden van de persoon met een verstandelijke beperking. In alle rust en in begrijpelijke taal, ondersteund door beproefde psychologische methodieken, onderzoeken we in hoeverre iemand een rol kan en wil spelen bij de afscheidsceremonie. Zodat iedereen op eigen wijze en eigen niveau kan deelnemen aan een waardevol en waardig afscheid.

Waar nodig stemmen we de individuele wensen en behoeften van de persoon met een verstandelijke beperking af met eventuele hulpverleners die in het dagelijks leven zorg verlenen.
Melange Uitvaartbegeleiding werkt samen met MEE. rouwbegeleiding, en kan op aanvraag therapiehonden inzetten.

Als je zelf een verstandelijke beperking hebt

Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je soms extra steun of hulp gebruiken in je leven. Bijvoorbeeld thuis, op school, of als je werkt. Als er iemand van wie je houdt dood gaat, is het soms fijn om met iemand te praten. Als je vragen hebt over de dood, of over afscheid nemen, mag je ons altijd bellen. Dit is ons telefoonnummer: 06-12457193.

afscheid verstandelijke beperking