workshops & trainingen

oog voor de professional

Melange École
trainingen &workshops

Melange École biedt vakinhoudelijke trainingen en workshops voor uitvaartprofessionals, ritueelbegeleiders en professionals in de ouderzorg.
De trainingen en workshops worden geleid door psychologe en rouw- en verlieskundige Antoinette Steenbeek, eigenaar van Melange Uitvaartbegeleiding.
De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw professionele praktijk.

Wieg vol tranen

Bij het verlies van een kind, door vroegtijdig afbreken van een zwangerschap of bij een overlijden kort na de geboorte, komen complexe emoties los bij ouders. Hoe zij afscheid nemen heeft grote invloed op het rouwproces en het leven met verlies op de langere termijn. De begeleiding van mensen die een vroeggeborene, baby of peuter verliezen, vraagt specifieke kennis en ervaring van betrokken professionals. Huisartsen, verpleegkundigen en uitvaartprofessionals kunnen hierbij ook worden geconfronteerd met eigen emoties.

De eendaagse of tweedaagse training ‘Wieg vol tranen’ biedt inzichten, handvaten en praktische tools om ouders, kinderen en naasten rond de uitvaart deskundig te begeleiden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan uw behoeften en emoties als professional.

Hoe werken emoties en de psyche na dit heftige verlies?
Hoe kunt u beantwoorden aan de hulpvraag van betrokkenen?
Welke praktische zaken zijn van belang?
Hoe kunt u als professional bijdragen aan een waardevol afscheid voor nabestaanden?

Deze training zorgt dat u met kennis en vertrouwen bij kunt dragen aan een liefdevol afscheid van een kind, waarbij het hele gezin zich gezien en gehoord voelt.

Info

Tijd: van 09.30 tot 17.00 uur
30 minuten lunchpauze
Kosten eendaagse training (basis): € 395,00
inclusief lunch, koffie & thee en werkmap
Kosten tweedaagse training (verdieping): € 595,00
inclusief lunch, koffie & thee en werkmap
Incompany vanaf 5 personen: op aanvraag
Deze training wordt afgesloten met een certificaat en is door het NAVU met 19,5 of 39 PE punten geaccrediteerd.

Frequentie bij dementie

Elk uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Door de snelle vergrijzing van de samenleving zullen in 2040 ruim een half miljoen Nederlanders lijden aan deze ziekte.

Wanneer mensen met dementie te maken krijgen met een overlijden van een dierbare, kunnen gevoelens van verwarring en ontreddering de overhand krijgen. Voor naasten kan het lastig zijn om een balans te vinden tussen het eigen rouwproces en het hanteren van het veranderde gedrag van mensen met dementie. De begeleiding van mensen met dementie en van hun omgeving vraagt specifieke kennis van betrokken professionals en mantelzorgers.

De tweedaagse training ‘Frequentie bij dementie’ verdiept uw kennis over de behoeften en mogelijkheden mensen met dementie, wanneer zij afscheid moeten nemen van een dierbare. We geven u inzicht in de hersenwerking, het ziektebeeld, het gedrag en de beleving van de persoon met dementie.

Wat kun je als (uitvaart-) professional doen als je te maken krijgt met het overlijden waarbij een naaste dementie heeft?
Hoe herken je iemand met deze ziekte, tijdens een gesprek?
Hoe kunt u communiceren met iemand die lijdt aan een vorm dementie?

We bieden u handvaten voor het vormgeven van een passend afscheid, waarbij de nabestaande met dementie een eigen rol kan vinden. Ook de ondersteuning van de omgeving van de persoon met dementie komt aan bod.

Hoe inventariseert u de behoeften, wensen en mogelijkheden van iemand met dementie rond een uitvaart?
Welke rol kan iemand met dementie actief spelen bij een afscheid?
Hoe houdt u oog voor de wensen van andere nabestaanden?

Deze training is niet alleen bedoeld voor uitvaartprofessionals en zorgverleners, maar ook voor mantelzorgers, die in het dagelijks leven behoefte hebben aan meer inzicht en tools bij het zorgen voor mensen met dementie.

Info

Tijd: van 09.30 tot 17.00 uur
30 minuten lunchpauze
Kosten tweedaagse training: € 595,00
inclusief lunch, koffie &thee en werkmap
Incompany vanaf 5 personen: op aanvraag
Deze training wordt afgesloten met een certificaat en is door het NAVU met 39 PE punten geaccrediteerd.