regelgeving vroeggeborenen

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Geboorteakte

Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Het opmaken van deze akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.
De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat het kind ter wereld is gekomen.

Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kind overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

Achternaam kiezen

Ouders mogen, als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. Deze naamkeuze is niet bindend voor volgende kinderen.
In het geval van ongehuwde ouders kan het kind alleen de naam van de vader krijgen, indien deze het kind al tijdens de zwangerschap en vóór het overlijden wettelijk heeft erkend. Standaard krijgt het kind in dit geval de achternaam van de moeder.

vroeggeborenen naamgeving

Opname van uw levenloos geboren kind in Basisregistratie Personen

Sinds 2018 kunnen kinderen die levenloos worden geboren, worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente van hun woonplaats, ook als het kind lang geleden geboren werd, en ongeacht de duur van de zwangerschap. Deze registratie is niet verplicht. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.