melange uitvaartbegeleiding

vakkundig, verzorgd en vertrouwd

Over Melange uitvaartbegeleiding

Melange uitvaartbegeleiding is er voor iedereen: vroeggeborenen, baby’s, kinderen, jongeren en volwassenen. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van nabestaanden die extra zorg behoeven, zoals mensen die kampen met een verstandelijke beperking, met gedragsproblemen of met een psychische problematiek.

Wij kunnen desgewenst alle praktische zaken rond de uitvaart voor u verzorgen, van het drukwerk tot de opbaring, het vervoer, de uitvaart en alle wettelijk vereiste administratieve handelingen. Daarnaast kunnen wij u begeleiden en ondersteunen bij het vormgeven van het afscheid.
Uw wensen vormen het uitgangspunt voor een persoonlijke, op maat gesneden uitvaart.

Melange uitvaartbegeleiding is lid van de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) en beschikt over het Keurmerk Uitvaartzorg. Wij zijn een dementievriendelijke organisatie en bieden een veilige omgeving voor álle klanten en bezoekers, ook als zij dementie hebben.

Melange uitvaartbegeleiding werkt met transparante prijzen.
U kunt ons altijd benaderen voor een vrijblijvende offerte.
Onze diensten worden door elke uitvaartverzekering vergoed.

Antoinette Steenbeek

Team Melange

Ons team bestaat uit de volgende professionals:

  • Antoinette Steenbeek, RU (Register Uitvaartverzorgster)
  • Nadiënne Veltens, RU
  • Annemieke Huese, RU
  • Paula Meijer, uitvaartverzorgster
  • Tanja Verhagen, ritueelbegeleidster
  • Yvessa Fokker, allround medewerkster
Ons team wordt ook door andere uitvaartorganisaties ingeschakeld bij complexe uitvaarten, waarvoor specifieke ondersteuning en expertise noodzakelijk is.

Over Antoinette Steenbeek

Psychologe Antoinette Steenbeek is de oprichter en eigenares van Melange uitvaartbegeleiding. Ze is opgeleid als rouw - en verlieskundige en is gediplomeerd ritueelbegeleider voor kinderen en volwassenen.
Op verzoek van medische centra en professionals in de uitvaartbranche geeft zij trainingen en lezingen op maat.


Ritueelbegeleiding

Melange werkt met gediplomeerde ritueelbegeleiders, die op verzoek kunnen voorgaan bij afscheidsceremonies. Over de hele wereld worden bij uitvaartplechtigheden symbolen en rituelen gebruikt, om het leven van overledenen te gedenken en te eren.

Van oudsher vinden nabestaanden steun en troost in rituelen en gebruiken die passen binnen religieuze en levensbeschouwelijke stromingen. Ook buiten culturele en religieuze tradities gaan mensen steeds vaker op zoek naar persoonlijke uitvaartrituelen.

Het uitvoeren en bijwonen van rituele handelingen geeft vorm en betekenis aan het afscheid. Rituelen kunnen het gevoel van samenzijn versterken en positief bijdragen aan het rouwproces.

Rituelen en symbolen bij het afscheid

De gediplomeerde ritueelbegeleiders van Melange uitvaartbegeleiding kunnen u helpen om symbooltaal en rituele handelingen te integreren in een sfeervolle afscheidsceremonie.
In een persoonlijk gesprek, bij u thuis of op een door u gekozen locatie, nemen we met u de levensloop van de overledene door. Bijzondere gebeurtenissen, persoonlijke eigenschappen of geliefde bezigheden kunnen worden vertaald naar rituele handelingen binnen de ceremonie.
Bij een ritueel afscheid kunnen u, uw naasten en andere nabestaanden, desgewenst een actieve rol spelen. Met gebruikmaking van woorden, beelden, muziek of dans kunt u persoonlijke herinneringen aan uw dierbare delen met de aanwezigen, op een plechtige, traditionele of juist vrije manier. Ons ervaren team staat u graag terzijde tijdens het hele proces.


Melange Café Noir

Melange uitvaartbegeleiding organiseert jaarlijks Café Noir, een informele bijeenkomst voor nabestaanden op een sfeervolle locatie. In haar dagelijkse praktijk merkt eigenaresse Antoinette Steenbeek dat er na de intensieve periode van het afscheid soms behoefte is aan contact tussen lotgenoten.
Elke avond heeft een eigen thema, waarbij Antoinette op ontspannen wijze interessante ontwikkelingen deelt op het gebied van herdenken, rouw en uitvaartrituelen. Onder het genot van een drankje worden aanwezigen uitgenodigd om ervaringen te delen.
In januari 2018 vond de eerste bijeenkomst plaats; een bruisende en intieme avond, vol persoonlijke en inspirerende verhalen.
De avonden van Café Noir zijn gratis toegankelijk, op uitnodiging.
Wilt u graag een avond bijwonen?
Neem gerust contact op via info@lesmelange.nl

Melange Café Noir