frequentie bij dementie

training voor de professional

Tweedaagse training

Elk uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. Door de snelle vergrijzing van de samenleving zullen in 2040 ruim een half miljoen Nederlanders lijden aan deze ziekte.

Wanneer mensen met dementie te maken krijgen met een overlijden van een dierbare, kunnen gevoelens van verwarring en ontreddering de overhand krijgen. Voor naasten kan het lastig zijn om een balans te vinden tussen het eigen rouwproces en het hanteren van het veranderde gedrag van mensen met dementie. De begeleiding van mensen met dementie en van hun omgeving vraagt specifieke kennis van betrokken professionals en mantelzorgers.

De tweedaagse training ‘Frequentie bij dementie’ verdiept uw kennis over de behoeften en mogelijkheden mensen met dementie, wanneer zij afscheid moeten nemen van een dierbare.
We geven u inzicht in de hersenwerking, het ziektebeeld, het gedrag en de beleving van de persoon met dementie.

Wat kun je als (uitvaart-) professional doen als je te maken krijgt met het overlijden waarbij een naaste dementie heeft?
Hoe herken je iemand met deze ziekte, tijdens een gesprek?
Hoe kunt u communiceren met iemand die lijdt aan een vorm dementie?

We bieden u handvaten voor het vormgeven van een passend afscheid, waarbij de nabestaande met dementie een eigen rol kan vinden. Ook de ondersteuning van de omgeving van de persoon met dementie komt aan bod.

Hoe inventariseert u de behoeften, wensen en mogelijkheden van iemand met dementie rond een uitvaart?
Welke rol kan iemand met dementie actief spelen bij een afscheid?
Hoe houdt u oog voor de wensen van andere nabestaanden?

Deze training is niet alleen bedoeld voor uitvaartprofessionals en zorgverleners, maar ook voor mantelzorgers, die in het dagelijks leven behoefte hebben aan meer inzicht en tools bij het zorgen voor mensen met dementie.

Info

Tijd: van 09.30 tot 17.00 uur 
30 minuten lunchpauze

Kosten: € 595,00
inclusief lunch, koffie & thee en werkmap

In company vanaf 5 personen: op aanvraag

Deze training wordt afgesloten met een certificaat en is door het NAVU met 39 PE punten geaccrediteerd.